TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM – Thông tin về mã trường – mã ngành các ngành đào tạo năm 2021.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

Mã trường: YDS

1. Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.  Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3.  Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.

4.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

5.   Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường

 

 

Stt

 

Trình độ đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét

KQ thi THPT

Theo

phương thức khác

Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Đại học 7720101 Y khoa 277 23 B00
2 Đại học 7720101_02 Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

quốc tế)

100 B00
3 Đại học 7720110 Y học dự phòng 112 08 B00
4 Đại học 7720115 Y học cổ truyền 177 13 B00
5 Đại học 7720201 Dược học 389 31 B00 A00
6 Đại học 7720201_02 Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng

Anh quốc tế)

140 B00 A00
7 Đại học 7720301 Điều dưỡng 131 14 B00
8 Đại học 7720301_04 Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng

Anh quốc tế)

50 B00

 

9 Đại học 7720301_02 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

(chỉ tuyển nữ)

112 08 B00
10 Đại học 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê

hồi sức

112 08 B00
11 Đại học 7720401 Dinh dưỡng 75 05 B00
12 Đại học 7720501 Răng – Hàm – Mặt 82 08 B00
13 Đại học 7720501_02 Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng

chỉ tiếng Anh quốc tế)

30 B00
14 Đại học 7720502 Kỹ thuật phục hình răng 36 04 B00
15 Đại học 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 154 11 B00
16 Đại học 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 79 06 B00
17 Đại học 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 75 05 B00
18 Đại học 7720701 Y tế công cộng 83 07 B00
      Tổng cộng 2214 151        

File chi tiết thông tin đề án tuyển sinh năm 2021 của trường: https://admin.ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/Truong/DaoTaoDaiHoc/TuyenSinh/2021/DeAnTuyenSinh_final_Banrutgon_web.pdf

Nguồn: Trường Đh Y Dược Tp.Hcm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *