Trang huongnghiep.online là một trang điện tử với mục đích Hướng nghiệp cho học sinh THPT Căn cứ theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, Mục tiêu của Đề án nhằm tạo đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập quốc tế.

Chương trình tư vấn Hướng nghiệp sẽ giúp các em nắm bắt những thông tin các nhóm ngành nghề như: 

 +  Nhóm ngành Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán,

 +  Nhóm ngành Kinh tế, Luật, Quản trị, Dịch vụ,

 +  Nhóm ngành Xây dựng, Vận tải,

 +  Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng,

 +  Nhóm ngành Truyền thông,

 +  Nhóm ngành Công nghệ thông tin,

 +  Nhóm ngành Xã hội, Giáo dục, Sức khỏe…

Những thông thị trường lao động trong nước và quốc tế trong thời gian tới, thông tin về quy chế thi tốt nghiệp THPT, những thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ…và nhiều thông tin liên quan công tác hướng nghiệp, tuyển sinh. Cùng song hành với Web: huongnghiep.online là các hoạt động tư vấn trực tuyến trên trang Facebook: huongnghiep.onlineYoutube: VHV TV

Trang huongnghiep.online là trang điện tử xu hướng phi lợi nhuận và vì học sinh thân yêu, với mục đích ý nghĩa trên Ban biên tập mong nhận được những thông tin liên quan để cung cấp kịp thời cho các em!

Trận trọng cảm ơn!