Cơ sở II – Trường Đại học Lao động – Xã hội – Thông tin về mã trường – mã ngành các ngành đào tạo năm 2021.

Cơ sở II – Trường Đại học Lao động – Xã hội

1. Mã tuyển sinh và địa điểm đào tạo

– Mã tuyển sinh: DLS

2. Đối tượng tuyển sinh

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

(2) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

(3) Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển

– Cở sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Xét tuyển sinh theo 3 phương thức:

  1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh;
  2. Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT.

– Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển: Áp dụng đối với cả 3 phương thức tuyển sinh như sau:

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

Xem giới thiệu về ngành

Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT

1

Bảo hiểm

7340204

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

40

10

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

2

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

145

35

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

3

Luật kinh tế

7380107

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

80

20

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

4

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

135

35

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

5

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

160

40

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

6

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

40

10

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

7

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

40

10

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

8

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0)

40

10

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

9

Công tác xã hội

7760101

Toán, Lý, Hóa (A0);

Toán, Lý, Anh (A1);

Toán, Văn, Anh (D0);

Văn, Sử, Địa (C0)

80

20

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

10

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (C0)

40

10

Nhấn vào đây để xem giới thiệu về ngành

TỔNG CỘNG

800

200

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Lao động – Xã hội công bố và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).

  • Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
  • Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

– Phiếu đăng ký xét tuyển; (Nhấn vào đầy để tải phiếu)

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (Bản sao có công chứng);

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 trở về trước;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Học bạ (bản sao có công chứng);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

(3) Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

* Đối với đối tượng (1) (2) (3) (4) (5) quy định tại mục 8.1 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ;

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

* Đối với đối tượng (6) quy định tại mục 8.1 hồ sơ bao gồm:

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

+  Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

* Đối với đối tượng quy định tại mục 8.2 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển; 

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia.

6. Thời gian nhận hồ sơ

6.1 Thời gian

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

+ Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 26/4/2021 đến 17h ngày 22/7/2021;

+ Trường công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến trước ngày 27/7/2021;

+ Thí sinh xác nhận nhập học: Dự kiến trước ngày 15/8/2021.

6.2 Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT và xác nhận nhập học

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

– Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại trường phổ thông đang theo học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

   + Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111);

   + Gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).

 (2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển và xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111);

– Gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).

(3) Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

– Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh.

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học bằng 1 trong 2 hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111);

+ Gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo, Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội: Nhà A, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12,  thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111);

6.3 Các điều kiện xét tuyển

– Trường xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm xét tuyển theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo, xét từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.

– Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021.

7. Xác nhận nhập học

* Đối với xét tuyển thẳng: Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học.

* Đối với ưu tiên xét tuyển; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT: Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xác nhận nhập học.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển

8.1. Xét tuyển thẳng

Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường như sau:

(1) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT: được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành.

(2) Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Lao động – Xã hội các năm trước, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức;

(3) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn và đã tốt nghiệp THPT: được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi của thí sinh, cụ thể như sau:

STT

Tên môn thi

Ngành được xét tuyển thẳng

Tên ngành

Mã ngành

1

Toán

Bảo hiểm

7340204

Kế toán

7340301

Luật kinh tế

7380107

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị nhân lực

7340404

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Công nghệ thông tin

7480201

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

2

Vật lý

Bảo hiểm

7340204

Kế toán

7340301

Luật kinh tế

7380107

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị nhân lực

7340404

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Công nghệ thông tin

7480201

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

3

Hóa học

Bảo hiểm

7340204

Kế toán

7340301

Luật kinh tế

7380107

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị nhân lực

7340404

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Công nghệ thông tin

7480201

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

4

Ngữ văn

Bảo hiểm

7340204

Kế toán

7340301

Luật kinh tế

7380107

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị nhân lực

7340404

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Công nghệ thông tin

7480201

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

5

Tiếng Anh

Bảo hiểm

7340204

Kế toán

7340301

Luật kinh tế

7380107

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị nhân lực

7340404

Kinh tế (Kinh tế lao động)

7310101

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Công nghệ thông tin

7480201

Kiểm toán

7340302

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

6

Lịch sử

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

7

Địa lý

Công tác xã hội

7760101

Tâm lý học

7310401

Các đối tượng này nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

(4) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, Trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

(5) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường, Nhà trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

(6) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định;

8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường như đối tượng (3) quy định tại mục 1.8.1 ở trên.

8.3. Chính sách ưu tiên

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10, không nhân hệ số.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.

9. Lệ phí xét tuyển : 25.000 đồng/hồ sơ.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Học phí dự kiến đối với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;

Mức tăng học phí từng năm theo Quy định của Nhà nước.

11. Các nội dung khác

11.1. Chính sách miễn, giảm học phí

Nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước.

10.2. Chính sách học bổng khuyến khích học tập

Hàng năm, Nhà trường hình thành Quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên trị giá từ khoảng 3 tỷ đồng để cấp học bổng và hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm học trước liền kề).

12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Nếu có tuyển bổ sung, Trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

13. Thông tin liên hệ

  • Phòng Quản lý đào tạo – Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội, Nhà A, Số 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).            
  • Email: pqldt@ldxh.edu.vn.
  • Website: http://www.ldxh.edu.vn.

Nguồn: http://www.ldxh.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *